Vi arbetar så digitalt och automatiserat vi kan. Våra kunder ska enbart betala för effektivt utförda tjänster och inte för långa ledtider eller för manuella hanteringar som inte längre behövs. Vi bjuder på uppstartsprocessen och skräddarsyr hanteringen utefter de bästa lösningarna för er verksamhet. Ni finner följande tjänster i vårt utbud:

Redovisning

Löpande bokföring
Fakturering
Deklarationer
Kund- och leverantörsreskontra
Avstämningar
Bokslut*
Rådgivning*
Budget och analys*

Löner

Lönebesked
Utbetalning
Skattedeklaration
Kontrolluppgift
Semesterberäkning

Vi arbetar helst med fast prissättning för att inte använda prismodeller som gynnar ineffektivitet. Undantag görs dock för ej återkommande tjänster eller era önskemål.

Vi tar gärna hand om andra typer av administrationsärenden och letar alltid efter synergieffekter att utvinna mellan företagens olika processer och program. Dessa typer av tjänster är givetvis specifika till er verksamhet men ett exempel på administrationstjänster som vi erbjuder är upprättning av deltagande i offentliga upphandlingar inklusive priskalkylering.