Vad är en Balansräkning och hur ska den tolkas?

20 sep. 2021

Markus berättar hur man tolkar en balansräkning. Balansräkningen är tillsammans med resultaträkningen grunden till finansiell rapportering och ligger till grund för nyckeltal och berättar hur ett företag mår, går och vilka problem eller möjligheter som finns. Se videon ovan och ta ett steg till bättre förståelse av företagsekonomi.