Vad gäller kring personalförmåner i ett aktiebolag?

29 mars 2024

Personalförmåner


Vi kan dela upp personalförmåner i skattepliktiga och skattefria personalförmåner. Jag kommer främst fokusera på vad som räknas som skattefria personalförmåner och vad som krävs för att de ska vara skattefria.


Matförmåner av mindre värde


Företag kan bjuda sina anställda på fika, kaffe eller en enklare macka som inte ersätter en måltid. Detta är avdragsgillt för företaget (kostnaden minskar vinsten inför årets bolagsskatt) och det är även skattefritt för de anställda. Det är viktigt att alla anställda har lika tillgång till dessa förmåner för att de ska vara avdragsgillt och skattefritt, Sveriges lagstiftning är helt för jämställdhet.

Företagsluncher eller AW med potentiella kunder kallas för extern representation och är inte någon skattepliktig förmån för den anställde men är dock en ej avdragsgill kostnad (kostnaden minskar inte vinsten och därmed inte bolagsskatten för bolaget).

Luncher/AW med kollegor kallas för intern representation. Om vi talar om ett tillfälle där priset är mer än 60 kr eller är en riktigt måltid (lunch/middag) så är även dessa en ej avdragsgill kostnad för företaget men inte en skattepliktig förmån för de anställda. Skatteverket har ett riktmärke om att internrepresentationstillfällen kan hållas varannan vecka.


Friskvård och motionsförmån


Friskvårdbidrag är ett bidrag som arbetsgivaren kan ge sina anställda och styrelsemedlemmar för att bidra till fysisk eller mental långsiktig hälsa. Ex. Massage, gymkort, skipass och andra medlemsavgifter i sport är exempel på godkända ändamål för friskvårdsbidraget. Takbeloppet för friskvårdsbidrag per år och anställd är 5000 kr inklusive moms. Överstigs detta belopp så ska hela beloppet anses vara en skattepliktig förmån och ska då dras på lön. Företaget bestämmer själv vilket friskvårdsbidrag de ska ge sina anställda.

Motionsförmån är en skattefri förmån som ett företag kan ge alla sina anställda på lika villkor, likt måltidsförmån. Exempelvis kanske företaget har ett avtal med en närbelägen gymanläggning dit varje anställd har rätt att vistas under vissa tider. Företaget har därmed erbjudit motionsförmånen lika till alla anställda och de kan då bruka dessa tider utan att förmånsbeskattas eller minska sitt personliga friskvårdsbidrag.


Skipass


Skatteverket utökade nyligen sin lista med friskvårdsgodkända aktiviteter med ex. skipass och andra aktiviteter. Här är en länk till listan med godkända aktiviteter: Friskvårdsaktiviteter – här är listan med godkända aktiviteter 2023 (kurser.se)

Se videon för fler resonemang och exempel kring personalförmåner.