Hur länge ska bokföringen sparas?

30 apr. 2024

Hur länge ska du spara bokföringen?


Att spara bokföringsunderlag är viktig del av att hantera ditt företags ekonomi, inte bara för att ge värdefull information om företagets ekonomiska hälsa, men också för att uppfylla lagkrav.

Juridiska krav på bokföringsunderlag

Enligt svensk lag måste bokföringsmaterial sparas i minst sju år från och med räkenskapsårets slut. Detta gäller för de flesta typer av dokument relaterade till företagets verksamhet, inklusive försäljningsregister, inköpsregister och löneunderlag. Årsredovisning och andra rapporter så som balans- och resultatrapport ska dock sparas i minst 10 år.

Riktlinjer för hantering av bokföringsunderlag

Det är viktigt att hålla bokföringsunderlagen organiserade och tillgängliga, vilket underlättar snabb åtkomst vid behov och stöder effektiva företagsbeslut. Regelbunden översyn av dessa underlag kan identifiera eventuella avvikelser, förhindra bedrägeri och säkerställa att finansiella transaktioner registreras korrekt.

Digitala redovisningsbyråer som tex. vi på Informify hjälper kunder att hålla digitala register över all räkenskapsinformation så att du inte behöver oroa dig över vart din bokföring är arkiverad.